Strona główna
sobota, 21 września 2019 r.
Imieniny: Daria, Mateusz

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Strona główna » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Nabór kandydatów do komisji konkursowej

data dodania: 2017-11-03 13:11:40

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców

 1. Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.
 2. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta (lub sekretariat), ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
 3. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych UM Skierniewice, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pokój nr 124 lub 125 oraz na stronie internetowej miasta www.skierniewice.eu.
 4. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną oraz faksem.
 6. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:
  - zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  - zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
 7. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członków do komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonanego wyboru.
 8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.

 

Strona główna
KALENDARZ IMPREZ

  Wrzesień 2019 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 5

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe