Strona główna
czwartek, 2 lipca 2020 r.
Imieniny: Karina, Serafina

Dotacje

Strona główna » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Dotacje

 

Informacje dotyczące pozyskiwania dotacji, wykazów podmiotów. które otrzymały dotacje oraz wzory dokumentów  znajdują się w Biuletynie Iformacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice -

bezpośrednie wejście

 

 


 

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Prezydent Miasta Skierniewice co roku rozdysponowuje fundusze na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Skierniewice. Do 24 stycznia br. fundacje i stowarzyszenia mają czas na składanie ofert na realizację zadań publicznych  w 2014 r. Przekazane środki finansowe mają na celu aktywizację i skuteczne wspieranie sektora pozarządowego. 

Tegoroczne dotacje w kwocie ponad 2 mln zł obejmują następujące rodzaje zadań:

 • Turystyka i krajoznawstwo  
 • Ratownictwo i ochrona ludności 
 • Ochrona i promocja zdrowia 
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 
 • Promocja i organizacja wolontariatu  
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Zadania przewidziane do realizacji w roku 2014 r. w w/w zakresach określone zostały  w Programie współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014, w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

 Dodać należy, że otrzymana dotacja nie może być przeznaczona na:

 • przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 • zakup, budowę i remonty budynków lub lokali, zakup gruntów;
 • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, które nie są związane z realizacją zadania; 
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; 
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym; 
 • działalność polityczną lub religijną. 
 

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Lipiec 2020 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 4

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe