Strona główna
piątek, 21 lutego 2020 r.
Imieniny: Eleonora, Lenka

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59)

Obowiązkiem gminy jest: 

1.zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2.zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku  uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.  

Wymagane dokumenty:

1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

2. potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły / placówki oświatowej,

3. kserokopia dowodu osobistego rodzica.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Sekretariat Prezydenta Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.

 


 

Dokumenty do pobrania:

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Luty 2020 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 3

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe