Strona główna
niedziela, 8 grudnia 2019 r.
Imieniny: Delfina, Maria

II oś priorytetowa - Ochrona środowiska

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Programy Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców » Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego » II oś priorytetowa - Ochrona środowiska

II oś priorytetowa: Ochrona środowiska


Cel szczegółowy: Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego

Cele operacyjne:

 1. racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
 2. racjonalizacja zaopatrzenia w wodę
 3. racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i odpadami z sektora gospodarczego
 4. ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 5. poprawa jakości powietrza
 6. przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i zmniejszanie ich skutków
 7. rozwój i poprawa stanu infrastruktury energetycznej  województwa
 8. dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)

  Wsparcie w ramach II osi priorytetowej obejmuje projekty infrastrukturalne w zakresie:

 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • gospodarki odpadami komunalnymi i odpadami z sektora gospodarczego, w tym odpadami niebezpiecznymi,
 • ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych mieszkańców województwa,
 • ochrony przeciwpowodziowej oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i monitoringu jego stanu.

Wsparcie obejmie także działania w zakresie:

 • ochrony powietrza,
 • inwestycje wykorzystujące źródła energii odnawialnej występujące w regionie (m.in. wody geotermalne)
 • inwestycje z zakresu systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazowej lub systemów ciepłowniczych.

 
Realizacja projektów dofinansowanych w ramach II osi priorytetowej przyczyni się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie, zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i podniesienia standardu życia mieszkańców województwa.

Kategorie interwencji:

 • 33 - Energia elektryczna
 • 35 - Gaz ziemny
 • 39 - Energia odnawialna: wiatrowa
 • 40 - Energia odnawialna: słoneczna
 • 41- Energia odnawialna: biomasa
 • 42 - Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
 • 43 - Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią
 • 44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
 • 45 - Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
 • 46 - Oczyszczanie ścieków
 • 47 - Jakośc powietrza
 • 51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
 • 53 - Zapobieganie zagrożeniom

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Grudzień 2019 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 7

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe