Strona główna
wtorek, 7 lipca 2020 r.
Imieniny: Estera, Rudolf

KONTAKT- SPIS TELEFONÓW

Strona główna » KONTAKT- SPIS TELEFONÓW

1. 46 834-51-51 Fax- Sekretariat 23

2. 46 834-51-00 Sekretariat

3. 46 834-51-00

  • Prezydent
  • Z-ca Prezydenta
  • Z-ca Prezydenta
  • Doradca Prezydenta

4. 46 834-51-05 Sekretarz Miasta

5. 46 834-51-23 Skarbnik Miasta

6. 46 834-51-94 Biuro Prasowe Wydział Organizacyjny , Referat Zamówień Publicznych

 
1. 46 834-51-10  Naczelnik
2. 46 834-51-11  Z-ca Naczelnika
3. 46 834-51-09  Sprawy organizacyjne urzędu
4. 46 834-51-08  Referat Zamówień Publicznych
5. 46 834-51-13  Kadry
6. 46 834-51-14  Informatycy
7. 46 834-51-16  BHP , ewid.śr.trwałych
8. 46 834-51-88  zamówienia publiczne
9. 664-070-252  Archiwum urzędu

 
Wydział Spraw Obywatelskich
 
1. 46 834-51-18 Naczelnik
2. 46 834-51-19 Dowody osobiste
3. 46 834-51-20 Ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania
4. 46 834-51-21 Meldunki cudzoziemców, stowarzysz., wyd. dowodów osob.
5. 46 834-51-22 Wymeldowania, informacje adresowe, sprawy wojskowe

 
Wydział Finansowy
 
1. 46 834-51-24 Naczelnik
2. 46 834-51-29 Z-ca Naczelnika  - rozliczanie środków unijnych 
3. 46 834-51-29 Dotacje organiz. pozarząd.
4. 46 834-51-07 Użytkowanie wieczyste i kontrola wewnętrzna
5. 46 834-51-25 Płace
6. 46 834-51-30 Księgowość 
7. 46 834-51-33 Księgowość 
8. 46 834-51-32 rozliczenie dotacji,płatności faktur
9. 46 834-51-34 Kasa
10. 46 834-51-31 Środki trwałe, rozliczenia inwestycji
11. 46 834-51-31 Przelewy, fundusz FGZGiK, fundusz socjalny, delegacje, wpływy z opłat geodezyjnych

 
Referat Dochodów
 
1. 46 834-51-26 Podatki od śr. transportu
2. 46 834-51-27 Podatki: rolny i od nieruchomosci
3. 46 834-51-28 Podatki: rolny i od nieruchomosci

 
Wydział  Dróg i Komunikacji
 
1. 46 834-51-35  Naczelnik
2. 46 834-51-36  Inżynieria ruchu
3. 46 834-51-36  Zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości
4. 46 834-51-37  Przygotowanie i nadzór inwestycji drogowych
5. 46 834-51-61  Przygotowanie i nadzór inwestycji drogowych
6. 46 834-51-38  Rejestracja pojazdów
7. 46 834-51-39  Rejestracja pojazdów
8. 46 834-51-40  Prawa jazdy ,stacje kontroli pojazdów,ośrodki szkol. kierowców
9. 46 834-51-42  Zajęcie pasa drogowego, remont nawierzchni dróg
10. 46 834-51-43 Oświetlenie i odwodnienie ulic

 
Konserwator Miejskiego Oświetlenia Ulicznego 
 
Zakład Utrzymania Miasta
tel. 882-775-750 / mail: zum@zum-skierniewice.pl
 

 
Wydział  Inwestycji Kubaturowych
 
1. 46 834-51-41 Naczelnik
2. 46 834-51-44 Przygotowanie i nadzór inwestycji komunalnych
3. 46 834-51-45 Przygotowanie i nadzór inwestycji komunalnych
4. 46 834-51-46 Przygotowanie i nadzór inwestycji komunalnych

 

  
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 
1. 46 834-51-47  Naczelnik
2. 46 834-51-49  Przekszt.użyt wiecz. w pr. wł, dzierżawy, karty wędkarskie,
                              rejestr sprzętu pływackiego
3. 46 834-51-49  Użyt. wieczyste,opłaty z tyt. trwałego zarządu
4. 46 834-51-53  Gospodarka nieruchomosciami Skarbu Państwa
5. 46 834-51-50  Gosp. nieruchomościami  komunaln.,nabywanie,sprzedaż
6. 46 834-51-50  Numeracja nieruchomości, sprzedaż mieszkań
7. 46 834-51-48  Zgody na wejście w teren 

 


 
 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 
1. 46 834-51-55  GEODETA MIASTA, Naczelnik
2. 46 834-51-54  Mapy numeryczne
3. 46 834-51-60  Powiatowy zasób geodezyjny
4. 46 834-51-52  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, ZUDP, podziały nieruchomości
5. 46 834-51-55  Zwroty wywłaszczonych nieruchomości, opłaty adiacenskie
6. 834-51-59  Oś. Dok. Geod. ewidencja gruntów miasta
 

 
Wydział Architektury i Budownictwa
 
1. 46 834-51-56  Naczelnik
2. 46 834-51-57  Warunki zabudowy, pozwolenia na budowę
3. 46 834-51-58 Zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę

 
Biuro Rady Miasta
      
1. 46 834-51-67  Przewodniczący Rady Miasta 
2. 46 834-51-6Kierownik Biura Rady Miasta

 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
1. 46 834-51-69 Naczelnik Wydziału
2. 46 834-51-70 Zieleń, schroniska dla bezd zwierząt
3. 46 834-51-71 Sprawy lokalowe
4. 46 834-51-72 Dodatki mieszkaniowe
5. 46 834-51-73 Referat Ochrony Środowiska
6. 46 834-51-73  Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

 
Wydział Rozwoju Gospodarczego Sportu  i Spraw Społecznych
 
1. 46 834-51-76  Naczelnik 
2. 46 834-51-77  Ewidencja działalności gospodarczej
3. 46 834-51-77  Licencje transportowe
4. 46 834-51-78 Wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu, targowisko
5. 46 834-51-79 Organizacje pozarządowe,stowarzyszenia, zdrowie
 

 


 
Wydział Edukacji
 
1. 46 834-51-80  Naczelnik 
2. 46 834-51-81  Nadzór nad szkołami, obsł. finans. szkół
3. 46 834-51-82  Stypendia, sprawy kadrowe jednostek organizacyjnych

 
Referat Zarządzania Kryzysowego ul. Al.Rataja
 
1. 46 833-36-11w 470  Inspektor

 
Urząd Stanu Cywilnego
 
1. 46 834-51-97

 
Miejski Rzecznik Konsumentów
 
1. 46 834-51-99

 
Wydział Kultury Promocji Miasta
 
1. 46 834-51-90  Naczelnik
2. 46 834-51-91  Kultura
3. 46 834-51-92  Promocja i współpraca z zagranicą
4. 46 834-51-93 Z-ca Naczelnika

 
Biuro Prasowe
 
1. 46 834-51-94 Rzecznik Prasowy

Punkt Pomocy Prawnej
 
1. 46 834-51-85

Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji
 
1. 46 819-51-90 Naczelnik
2. 46 832-57-74 Planowanie Inwestycji
3. 46 819-51-92 Planowanie przestrzenne i planowanie inwestycji
 

Wydział Pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
 
1. 46 834-51-74 Naczelnik
2. 46 834-51-83 Z-ca naczelnika
3. 46 834-51-86 Pozyskiwanie śrrodków finansowych

 
  Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 
1. 46 833-39-14, ul. Jagiellońska 20 pok. 111.
 

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Lipiec 2020 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 1

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe