Strona główna
niedziela, 26 stycznia 2020 r.
Imieniny: Norma, Paulina

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Strona główna » FUNDUSZE DLA SKIERNIEWIC » PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Informujemy, że Miasto Skierniewice przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.Dokument powstanie w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” (nr POIS.09.03.00-00-148/13) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Konieczność sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań Polski na arenie międzynarodowej – m.in. Protokołu z Kioto oraz Pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską. Wdrożenie tych dokumentów skutkuje szeregiem obowiązków, w szczególności – koniecznością redukcji zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Głównym celem opracowania jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Podstawą opracowania Planu jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta oparta na jej bilansie energetycznym. Analizie poddane zostaną najważniejsze sektory – m.in. obiekty użyteczności publicznej, transport, mieszkalnictwo, przemysł i usługi oraz gospodarka odpadami.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowane zostaną obszary problemowe na terenie miasta oraz niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do redukcji emisji. Tylko zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały szansę wsparcia w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Oznacza to, że brak planu, a zarazem brak ujęcia inwestycji ograniczy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach 2014-2020.Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice planowane jest na wrzesień 2015 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Styczeń 2020 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 2

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe